Verkligt ledarskap

Cleo Organics moderbolag Golden Organics är en stor ägare till Serious Shea. Andra aktieägare är kvinnokooperativ i Västafrika. Ytterligare 10% av Serious Sheas rörelseresultat kommer att återinvesteras i samhällen som hälsa och utbildning. Cleo Organics hanterar leveranskedjan från inköp av råvaror till processen efter skörden och extraktion av ingredienser.